Wat het slavernijverleden nu met ons doet

Wat het slavernijverleden nu met ons doet.
Thema-avond over diversiteit en inclusie in Fryslân

De Moanne verschijnt halverwege juni met een editie die volledig in het teken
staat van dit thema onder de paraplu van (on)gelijkwaardigheid. In deze editie lees je een groot artikel met een vraaggesprek met Jaleesa Schiphorst, belangrijk adviseur voor de Pier21-voorstelling Un dia nobo – Wan nyun dey –
Een nieuwe dag en bestuurslid Comité 30 juni / 1 juli Fryslân.
FryslânDOK zendt eind juni twee afleveringen uit waarin gekeken wordt naar de
doorwerking van het slavernijverleden in Fryslân. Bij de slavenhandel denken
we snel aan VOC en WIC en ‘dus’ aan Amsterdam, maar ook in Fryslân woonden
kooplieden die aandelen hadden in plantages met slavenarbeid, of zeelieden die
meewerkten aan het transport van mensen of goederen van deze plantages.
FryslânDOK praat met inwoners van onze provincie die wortels hebben in deze
historie over wat zo’n verleden nog altijd met hen doet. Bovendien zien de
programmamakers hoe de economische machtsbasis die in de koloniale tijd
werd gelegd, nog steeds handelsongelijkheid in stand houdt – wat bijvoorbeeld
zichtbaar is in het bakje koffie dat wij elke dag drinken en dat nog altijd een
product is van oneerlijke handel.
In café De Gouden Leeuw van Tresoar kijken en luisteren we naar deze verhalen
en praten we daar verder over. De makers van De Moanne en FryslânDOK
schuiven aan, samen met gasten die in hun verhalen voorkomen, waaronder
Jaleesa Schiphorst. Met haar en anderen praten we over de houding die de
maatschappij aanneemt ten opzichte van dit thema en hoe hierin de media een
rol in gespeeld hebben en in kunnen spelen.

Parkeren

U kunt parkeren in P-Oldehove

Tresoar

De thema-avond vindt plaats in Tresoar Leeuwarden

Stichting Comité 30 juni /
1 juli Fryslân

Opzoek naar wat samenbindt